PL EN
Investigation of dynamic properties of vehicle in various friction condition simulated with use of skidcar system
 
More details
Hide details
1
Vilnius Gediminas Technical University, Department of Automobile Transport
 
2
Automotive Industry Institute (PIMOT)
 
 
Publication date: 2014-04-25
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;63(1):82-102
 
ABSTRACT
In this paper, the friction characteristics of a vehicle equipped with skidcar system are analyzed. Skidcar system with attached additional wheels helps to regulate the adhesion with the road surface. Easy slipping vehicle is a useful device for driving skills improvement, carrying out various vehicle dynamics and control research activities. Important reason of skidcar systems is an ability to set low friction values in dry and good contact road conditions. Regulation of friction characteristics extends the limits of the system operation. In this case, the identification of friction characteristics is important. Vertical load of wheels and critical horizontal forces are measured in each operating mode by changing skidcar system height. Furthermore, ISO4138 driving manoeuvre is performed to measure the vehicle accelerations, oscillations and slip parameters for friction evaluation in dynamic state.  The performed analysis could be useful for drivers training and for further vehicle stability and control researches upon using skidcar system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Lithuanian
AUTOMOBILIO DINAMINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS SKIRTINGOMIS SUKIBIMO SĄLYGOMIS NAUDOJANT SLYDIMO SISTEMĄ
Šiame straipsnyje yra nagrinėjamos automobilio sukibimo charakteristikos naudojant slydimo sistemą. Slydimo sistema su primontuotais papildomais ratais suteikia galimybę reguliuoti automobilio sukibimą su kelio paviršiumi. Lengvai slystantis automobilis yra naudinga priemonė tobulinant vairavimo įgūdžius, atliekant įvairius automobilio dinamikos ir valdymo tyrimus. Svarbus slydimo sistemos privalumas yra tas, kad yra galimybė nustatyti mažas sukibimo reikšmes esant sausam ir gero sukibimo kelio paviršiui. Sukibimo charakteristikų reguliavimas praplečia sistemos panaudojimo sritis, todėl yra svarbu tiksliai įvertinti sukibimo charakteristikas. Skirtingais veikimo režimais keičiant sistemos pakėlimo aukštį yra matuojamos ratų vertikalios apkrovos ir kritinės horizontalios jėgos. Nustatant dinaminį sukibimą yra atliekamas važiavimo manevras pagal ISO 4138 standartą ir matuojami automobilį veikiantys pagreičiai, svyravimai ir slydimo parametrai. Atlikta analizė naudinga vairuotojų rengimui ir kitiems automobilio stabilumo ir valdymo tyrimams, naudojant slydimo sistemą.
Declaration of availability
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top