REVIEW PAPER
The influence of mass parameters of the body on active safety of a fire engine in terms of the selection of chassis
 
More details
Hide details
1
SZCZĘŚNIAK Special Vehicles Ltd., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała
Publish date: 2018-12-31
 
Archiwum Motoryzacji 2018;82(4):87–98
KEYWORDS:
TOPICS:
ABSTRACT:
The position of the centre of masses affects the distribution of wheel loads and, at the same time, the stability of the vehicle in drive on bends as well as the course (intensity and efficiency) of braking. For fire engines heading for the site of emergency, these are important properties regarding performance. The paper presents a simplified factor analysis of the influence of the centre of masses position in special vehicles with fire fighting bodywork on the characteristics of steering, lateral stability and braking forces. A relation between the transfer function and the driving speed has been presented and the influence of the distance between the centre of masses from the rear axle of the vehicle on its steerability has been analysed. With the examples of given vehicles, it has been shown to what extent the mentioned indices and parameters can be changed after equipping a standard truck chassis with our bodywork system. The information contained herein may be useful for the construction departments of specialized vehicle bodywork manufacturers.
 
REFERENCES (9):
1. Bernard J., Shannan J., Vanderploeg M. Vehicle Rollover on Smooth Surface, SAE TP No. 891991.
2. Litwinow A., Kierowalność i stateczność samochodu. WKiŁ, Warszawa 1975.
3. Mitschke M., Dynamik der Kraftfahrzeuge Band C: Fahrvehalten, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, New York, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 1990,.
4. NFPA-414 Standard for Aicraft Rescue and Fire Fighting Vehicles, 2012 Edition.
5. Nogowczyk P., Pałka A., Szczęśniak G. Opracowanie metodyki przeprowadzania analizy masowej niezbędnej do zrealizowania na początkowym etapie proektu konstrukyjnego w celu zapewnienia bezpieczeńśtwa ruchu i uniknięcia przeciążenia pojazdu – materiały konferencyjne (monografia) II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, pod red. nauk. A. Bolewskiego i J. Farysej - praca w druku,.
6. Świder P., Teoria ruchu samochodów, cz.1, Wyd. PK, Kraków 2012.
7. PN-EN 1846-2 +A1 Fire fighting and rescue service vehicles. Part 2 – Common requirements. Safety and performance.
8. Reński A.,Budowa Samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
9. Walczak S., Wpływ właściwości dynamicznych modelu ogumienia na dynamikę poprzeczna samochodu. Czasopismo Techniczne. Mechanika. 3-M 2012/z8.
eISSN:2084-476X
ISSN:1234-754X