PL EN
REVIEW PAPER
The influence of mass parameters of the body on active safety of a fire engine in terms of the selection of chassis
 
More details
Hide details
1
SZCZĘŚNIAK Special Vehicles Ltd., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;82(4):87-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The position of the centre of masses affects the distribution of wheel loads and, at the same time, the stability of the vehicle in drive on bends as well as the course (intensity and efficiency) of braking. For fire engines heading for the site of emergency, these are important properties regarding performance. The paper presents a simplified factor analysis of the influence of the centre of masses position in special vehicles with fire fighting bodywork on the characteristics of steering, lateral stability and braking forces. A relation between the transfer function and the driving speed has been presented and the influence of the distance between the centre of masses from the rear axle of the vehicle on its steerability has been analysed. With the examples of given vehicles, it has been shown to what extent the mentioned indices and parameters can be changed after equipping a standard truck chassis with our bodywork system. The information contained herein may be useful for the construction departments of specialized vehicle bodywork manufacturers.
 
REFERENCES (17)
1.
Bernard J., Shannan J., Vanderploeg M. Vehicle Rollover on Smooth Surface, SAE TP No. 891991.
 
2.
Litwinow A., Kierowalność i stateczność samochodu. WKiŁ, Warszawa 1975.
 
3.
Mitschke M., Dynamik der Kraftfahrzeuge Band C: Fahrvehalten, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, New York, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 1990,.
 
4.
NFPA-414 Standard for Aicraft Rescue and Fire Fighting Vehicles, 2012 Edition.
 
5.
Nogowczyk P., Pałka A., Szczęśniak G. Opracowanie metodyki przeprowadzania analizy masowej niezbędnej do zrealizowania na początkowym etapie proektu konstrukyjnego w celu zapewnienia bezpieczeńśtwa ruchu i uniknięcia przeciążenia pojazdu – materiały konferencyjne (monografia) II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, pod red. nauk. A. Bolewskiego i J. Farysej - praca w druku,.
 
6.
Świder P., Teoria ruchu samochodów, cz.1, Wyd. PK, Kraków 2012.
 
7.
PN-EN 1846-2 +A1 Fire fighting and rescue service vehicles. Part 2 – Common requirements. Safety and performance.
 
8.
Reński A.,Budowa Samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 
9.
Walczak S., Wpływ właściwości dynamicznych modelu ogumienia na dynamikę poprzeczna samochodu. Czasopismo Techniczne. Mechanika. 3-M 2012/z8.
 
10.
Czudakow E.A., K voprosu ob ustoiczivosti avtomobilia pri povorotie, Izvestija AN ZSRR.
 
11.
Ellis J.R., Vehicle Dynamics – Chapter 6, The Control and stability of Car with Freedom to Roll, Busines Books Limited, (tłumaczenie rosyjskie 1970).
 
12.
Dreiszinger J.L., Automobile Control - The Steady State Responses, A.S.A.E –thesis 1960-61.
 
13.
Gillespie T.D., Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Warrendale 1992.
 
14.
Nordeen D.L., Vehicle Handling. Its Dependence upon Vehicle Parameters, 1964- papers.sae.org.
 
15.
Romaniszyn K.M., Porównanie cech dynamicznych samochodu specjalnego przy róznych połozeniach środka ciężkości, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 1(77) 2010.
 
16.
Sar H., Fundowicz P., Wyznaczanie masowego momentu bezwładności wzgledem osi podłużnej dla samochodu typu VAN na podstwie wzorów doświadczalnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, 5(96) 2013.
 
17.
Sar H., Fundowicz P., Estimation of Mass Moments of Inertia of Automobiles, 11-th International Sciencific and Technical Conference on Automotive Safety Location, Casta Papierncka, Slovakia, 18-20 April, 2018.
 
 
CITATIONS (1):
1.
The influence of the cargo weight and its position on the braking characteristics of light commercial vehicles
Tomas Skrucany, Jan Vrabel, Patrik Kazimir
Open Engineering
 
Declaration of availability
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top