PL EN
Technologia połączeń przetłaczanych w przemyśle motoryzacyjnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Rzeszów University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;76(2)
 
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono technologię łączenia blach za pomocą przetłaczania (ang. clinching). Clinching to proces scalania warstw materiału z udziałem odkształceń plastycznych. Przedstawiono przebieg procesu formowania złącza w klasycznej odmianie kształtowania. Scharakteryzowano fazy formowania przetłoczenia w trakcie łączenia blach. Opisano metody oceny jakości wykonania złączy, a także przykłady ich zastosowania. Obecnie istnieją różne konstrukcje używanych narzędzi, do formowania tego typu złączy. Najczęściej stosowanymi narzędziami są stempel, oraz matryca okrągła i niedzielona o zarysie osiowo-symetrycznym. Inne odmiany konstrukcji matryc pozwalają na znaczne obniżenie siły kształtowania złącza. W pracy zwrócono uwagę na rożną konstrukcję możliwych do zastosowania matryc, możliwość łączenia nie tylko materiałów metalicznych ale także kombinacji metalicznych z kompozytowymi. Opisano możliwości tworzenia złączy hybrydowych tj. klejowo-przetłaczanych. Ponadto scharakteryzowano nowe kierunki badań, rozwój niekonwencjonalnych rozwiązań technologii przetłaczania. Zwrócono uwagę na zastosowanie połączeń clinching w procesach montażowych cienkościennych konstrukcji podczas wytwarzania pojazdów samochodowych. Omówione zostały kierunki automatyzacji procesu montażu konstrukcji blaszanych z udziałem przetłaczania. Przedstawiono przykłady elementów nadwozi samochodowych w których stosowane są złącza clinching.
 
CYTOWANIA (5):
1.
Forming the Future
Rémi Lafarge, Alexander Wolf, Christina Guilleaume, Alexander Brosius
 
2.
A self-clinching fastener for hidden lap joints
R.F.V. Sampaio, J.P.M. Pragana, I.M.F. Bragança, C.M.A. Silva, P.A.F. Martins
CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology
 
3.
Prediction of Clamp Loss for Sunroof Mountings under Vehicle Operating Conditions
Sabarinathan Srinivasan, Roshan Mahadule, Ramesh Koduri, Ramesh Palamalai
SAE Technical Paper Series
 
4.
Testing of Formed Joints on a Designed Prototype Station
Nikodem Wróbel, Mateusz Franka, Michał Rejek, Zhixiong Li, Jolanta Królczyk, Marcin Śliwiński
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
 
5.
The energy consumption of the process of joining steel sheets with the use of clinching with and without an additional rivet, and analysis of sheet deformation and mechanical strength of joints
Jacek Mucha, Łukasz Boda, Waldemar Witkowski
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X