Zespół redakcyjny
 
Redaktor Naczelny
Marek Jaśkiewicz - Politechnika Świętokrzyska, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dagna Zakrzewska - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska

Redaktorzy tematyczni
Krzysztof Biernat - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska
Lutz Eckstein - RWTH Aachen University, Niemcy
José Eugenio Naranjo Hernández - Technical University of Madrid, Hiszpania
Rudolf Kampf - Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czechy
Miloš Poliak - University of Žilina, Słowacja
Dariusz Więckowski - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska
Macian Vicente - Universitat Politècnica de València, Włochy

Sekretarz redakcji
Patrycja Wojciechowska - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska

Redaktor językowy
Dominika Kaźmierczak - tłumacz języka angielskiego, Polska

Redaktor statystyczny
Lech Kasyk - Akademia Morska w Szczecinie, Zakład Matematyki, Polska
Marlena Owczuk - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska

Kierownik Wydawnictwa Naukowego
Dominika Majchrzak - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska

Siedziba redakcji
Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
Polska
 
eISSN:2084-476X