Zasady etyki publikacji naukowych
 
Redakcja „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics). Zachęcamy autorów do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat zasad etycznych COPE http://publicationethics.org/. Ponadto w linku udostępniamy przydatne diagramy w języku polskim.

Redakcji bardzo zależy na wyeliminowaniu wszelkich przejawów nierzetelności naukowej zarówno wśród autorów jak i recenzentów. Dlatego na bieżąco wdraża jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe zasady, pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W tym celu autorzy równocześnie ze składaniem artykułu wypełniają oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
  • przedstawienia wszystkich autorów i wkładu poszczególnych w powstanie artykułu,
  • zapewnienia, że w odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko „ghostwriting” i „guest authorship”,
  • przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania badań.

Jednocześnie redakcja informuje, że wszelkie odkryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane i zgłaszane odpowiednim instytucjom.
 
eISSN:2084-476X