PL EN

O czasopiśmie

 
Czasopismo naukowe „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji" istnieje od 1996 roku na polskim rynku wydawniczym. Niezmiennie, od ponad 20 lat, na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom związanym z motoryzacją.Od numeru 2/2013 czasopismo zaczęło ukazywać się również w wersji elektronicznej, a od numeru 4/2018 jedynie w wersji elektronicznej.

Wszystkie artykuły są recenzowane i publikowane w trybie Open Access na stronie internetowej.

Czasopismo podejmuje tematykę:
  • motoryzacji,
  • mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów,
  • transportu drogowego i logistyki,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • paliw konwencjonalnych i alternatywnych,
  • ochrony środowiska w transporcie,
  • elektromobilności,
  • badań pojazdów autonomicznych,
  • badań pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i upowszechniać publikowane artykuły, dlatego nasz kwartalnik jest indeksowany w bazach:(2022)

Informacje o czasopiśmie
eISSN: 2084-476X
DOI Prefix: 10.14669
Częstotliwość wydawania: kwartalnik (kolejny numer ukazuje się nie później niż do 15 dnia następnego kwartału)
Język publikacji: angielski
Wersja pierwotna elektroniczna
Polityka Open Access - zapewniamy otwarty dostęp do artykułów, które ukazują się także w pełnej wersji, na stronie czasopisma. Uważamy, że otwartość w nauce sprzyja globalnej wymianie wiedzy.
Wskaźnik akceptacji (2023): 34,48%
Wskaźnik akceptacji za ostatnie 5 lat: 47,27%
Liczba punktów za publikacje: 20
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top