PL EN
Badania procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym i estrami metylowymi oleju rzepakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
2
PIMOT
3
Politechnika Warszawska
Data publikacji: 30-06-2017
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;76(2)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i estrami metylowymi oleju rzepakowego z dodatkami letnim i zimowym. Celem badań była ocena, czy ze względu na właściwości procesu spalania jest uzasadnione traktowanie estrów metylowych oleju rzepakowego jako paliw zastępczych w stosunku do oleju napędowego. Badania przeprowadzano w warunkach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej na stanowisku badawczym AVL Single Cylinder Test Bed z jednocylindrowym silnikiem badawczym o zapłonie samoczynnym AVL 5402. Wyznaczono charakterystykę zewnętrzną momentu obrotowego i sprawności ogólnej. Zbadano wartości maksymalne ciśnienia indykowanego i kąty obrotu wału korbowego odpowiadające tym wartościom. Wyznaczono wartości ekstremalne pochodnej ciśnienia indykowanego względem kąta obrotu wału korbowego. Do wyznaczenia przebiegu wielkości charakteryzujących proces spalania wykorzystano oprogramowanie CONCERTO. Zbadano wartości maksymalne temperatury czynnika, wyznaczono także kąty obrotu wału korbowego odpowiadające tym wartościom. Stwierdzono duże podobieństwo wyznaczonych charakterystyk5 dla oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego z dodatkiem letnim, natomiast wyraźnie różnią się charakterystyki zimowej wersji biopaliwa.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X