PL EN
Innowacyjna metoda identyfikacji eksperymentalnej deformacji opon pojazdów Część 2: Nowatorski przetwornik do pomiaru 3 składowych deformacji opon pojazdów
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Technology
Data publikacji: 29-09-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;69(3):3–18
 
STRESZCZENIE
Stan techniki w dziedzinie przetworników i metod pomiaru deformacji ogumienia wskazuje na szerokie znaczenie rozpatrywanego zagadnienia. Pod pojęciem tym rozpatrywać można zarówno globalną deformację struktury opony, jak i lokalne odkształcenie pojedynczych lamelek bieżnika. Brak jest przetwornika uniwersalnego, zdolnego do jednoczesnej identyfikacji wszystkich interesujących badaczy składowych deformacji opony w podanych wyżej aspektach. Definiując deformację ogumienia jako wartość przemieszczenia wybranego punktu opony względem obręczy koła, jej pomiar jest możliwy z pomocą urządzenia w myśl przedstawionej w niniejszym artykule autorskiej koncepcji mechanicznego przetwornika dotykowego. Przetwornik przeznaczony jest do pomiaru deformacji opony z podziałem na trzy rejestrowane jednocześnie składowe w kierunkach: stycznym, poprzecznym i promieniowym do tarczy koła jezdnego. W artykule przedstawiono opracowany ogólny model matematyczny urządzenia, wskazano na różnorodność sposobów formalnego opisu tego modelu, podając przy tym możliwe przykłady. Zaprezentowano także przykłady ścieżek realizacji koncepcji urządzenia. Urządzenie pomiarowe w myśl idei stanowić może narzędzie do identyfikacji parametrów mechanicznych ogumienia stanowiących m.in. dane wejściowe w badaniach symulacyjnych pojazdów, np. modelowaniu drgań ich nadwozi, czy energochłonności ruchu.  
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X