Badania procesu starzenia oleju hydraulicznego podczas użytkowania
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology
Data publikacji: 30-09-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;73(3)
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono problemy zmian właściwości olejów hydraulicznych podczas użytkowania w układach hydraulicznych ładowarek kołowych. Podano metodykę i wyniki badań wybranych charakterystyk oleju hydraulicznego klasy jakościowej HV i lepkościowej VG 46 w funkcji czasu użytkowania. Dokonano analizy wyników badań w aspekcie dominujących procesów starzenia i monitorowania stanu olejów hydraulicznych. Ustalono, że podawane w literaturze i przez producentów olejów kryteria stanu granicznego oleju hydraulicznego nie odpowiadają współczesnym układom hydraulicznym. Wartości graniczne odnośnie do zmiany lepkości, wskaźnika lepkości i liczby kwasowej są zbyt restrykcyjne. Dominującym kryterium osiągnięcia stanu granicznego przez nowoczesne oleje użytkowane w układach hydraulicznych jest stężenie i skład granulometryczny zanieczyszczeń stałych.
eISSN:2084-476X