PL EN
Nakładka kompozytowo-pianowo- -gumowa na prowadnicę B bariery na łuku drogi
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Applied Computer Science
 
2
State Vocational Academy
 
3
ROMA Co. Ltd.
 
 
Data publikacji: 29-09-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;69(3):65-86
 
STRESZCZENIE
W pracy rozpatruje się barierę skrajną SP-05/2 klasy N2-W4-A (producent Stalprodukt SA, Bochnia) z prowadnicą typu B, na łuku poziomym drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP), o promieniu dopuszczalnym w osi drogi 140-220m. W celu zapewnienia przyjęcia testu zderzeniowego TB11 zaprojektowano nakładkę kompozytowo–pianowo–gumową, którą połączono z prowadnicą B za pomocą złączy śrubowych, z wykorzystaniem tylko wolnych otworów w osi prowadnicy, występujących  co 2,00m. Nakładka jest uniepalniona, odporna na czynniki atmosferyczne i wymagane chemiczne, zwiększa elastyczność i wytrzymałość bariery, zmniejsza tarcie między pojazdem a barierą, a jej trwałość wynosi 30 lat. Opracowano metodykę modelowania numerycznego i symulacji niezmodyfikowanego (bariera prostoliniowa) i zmodyfikowanego (bariera w łuku poziomym wklęsłym) testu zderzeniowego TB11, bez nakładki oraz z nakładką, z uwzględnieniem złączy podatnych o ograniczonej nośności, kontaktu z tarciem, ciśnienia w oponach, zamocowania słupków w odkształcalnym podłożu, obciążenia grawitacyjnego, tłumienia drgań i in. Przeprowadzono wirtualne testy zderzeniowe TB11 w odniesieniu do czterech ww. układów konstrukcyjnych bariery. Model pojazdu Suzuki Swift, odpowiednio poprawiony, zaczerpnięto z biblioteki publicznej National Crash Analysis Center w USA. Do symulacji testów zderzeniowych zastosowano nieliniowy jawny kod Metody Elementów Skończonych LS-Dyna v971. Wyniki obejmują wszystkie parametry zderzenia wymagane przez normy PN-EN 1317. Wykazano, że bariera SP-05/2 z nakładką na łukach dróg GP zapewnia przyjęcie badania zderzeniowego TB11.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top