Wybrane problemy diagnozowania automatycznych skrzyń biegów (ASB)
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Institute of Motor Vehicles and Transport
2
Military University of Technology (WAT), Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Motor Vehicles and Transport
Data publikacji: 30-12-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;70(4):17–35
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono problematykę diagnozowania współczesnych automatycznych skrzyń biegów (ASB). Dokonano przeglądu metod diagnozowania ASB i ich oceny. Wskazano układy i elementy podlegające przyspieszonemu zużyciu eksploatacyjnemu. Przeanalizowano przyczyny uszkodzeń ASB oraz podano ich skutki. Przedstawiono specjalnie zaprojektowane i wykonane oryginalne konstrukcyjnie urządzenie diagnostyczne do diagnozowania ASB na podstawie sygnałów z układu hydraulicznego sterowania przekładnią. Przedstawiono przykładowe wyniki badań diagnostycznych wraz z ich analizą.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X