PL EN
Model boole’owski badania szczelności HSUH na potrzeby zaprojektowania diagnozera wybranych uszkodzeń mechanizmów hamulcowych pojazdów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Częstochowa University of Technology, Faculty of Menagement
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;78(4)
 
STRESZCZENIE
Stan techniczny układu hamulcowego pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych nie może budzić zastrzeżeń. Niezależnie od przeznaczenia i rozwiązania konstrukcyjnego układy hamulcowe można podzielić na mechanizmy hamulcowe i mechanizmy oraz systemy uruchamiające hamulce. Diagnostyka techniczna obejmuje ocenę zdatności technicznej mechanizmów uruchamiających hamulce oraz określanie skuteczności działania układu hamulcowego na stanowisku badawczo-pomiarowym. Dla diagnosty, dokonującego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, jest to zasadnicze badanie kontrolne w zakresie bezpieczeństwa użytkowania pojazdu w ruchu drogowym. Jednym z symptomów niezdatności technicznej samochodowego układu hamulcowego jest brak szczelności obwodu hydraulicznego. W procesie eksploatacji mając na uwadze bezpieczeństwo obiektów technicznych czynnikiem wpływającym na rozwój diagnostyki jest przede wszystkim minimalizacja zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeń środowiska biologicznego i technicznego. Kierując się tymi założeniami celem przeprowadzonych badań było opracowanie metody procesu diagnozowania nieszczelności obiegu hydraulicznego na potrzeby zaprojektowania diagnozera mechanizmów hamulcowych. W publikacji przedstawiono Autorski model matematyczny oparty na funkcjach boole’owskich, będący częścią prowadzonych analiz matematycznych.
 
CYTOWANIA (1):
1.
The impact of the truck loads on the braking efficiency assessment
Branislav Šarkan, Marek Jaśkiewicz, Monika Kiktová
Open Engineering
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top