PL EN
Kryterialna ocena jakości działania systemu transportu miejskiego
 
Więcej
Ukryj
1
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 20-12-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;62(4):33-48
 
STRESZCZENIE
Analiza wyników badań eksploatacyjnych oraz literaturowy przegląd zagadnienia wykazały, że problematyka wyznaczania optymalnej liczby kryteriów oceny jakości działania danego systemu transportowego jest istotnym zagadnieniem, mającym bezpośredni wpływ na wyniki realizowanej oceny. Całość rozważań dokonano w ramach realizowanych badań dotyczących oceny i sterowania jakości działania wybranego systemu transportowego. Jest to rzeczywisty, działający celowo system, świadczący usługi przewozu pasażerów na określonym obszarze miejskim i terenach podmiejskich. Na jakości działania takiego systemu ma wpływ działanie ludzi, funkcjonowanie środków transportowych oraz oddziaływanie otoczenia. Zapewnienie oczekiwanego poziomu jakości świadczonej usługi transportowej powinno być związane z ciągłą jego oceną, optymalizowaniem procesu transportowego oraz wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań. W niniejszym opracowaniu wyznaczono zbiór kryteriów ocenowych i na ich podstawie dokonano oceny oraz analizy poziomu jakości usług przewozowych świadczonych przez wyróżniony system transportu miejskiego.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top