PL EN
Badania dynamiczne pojazdów typu ATV w ruchu prostoliniowym
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;73(3)
 
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań przyspieszenia i opóźnienia hamowania pojazdów typu ATV podczas manewrów wykonywanych w ruchu prostoliniowym. Podczas pomiarów opóźnienia uwzględniana była technika wykonywania manewru hamowania. Manewr ten wykonywano stosując trzy różne kombinacje wykorzystania hamulców. W pierwszej pojazdy hamowane były przy wykorzystaniu jedynie hamulca tylnego, w drugiej przy wykorzystaniu jedynie hamulca przedniego, a w trzeciej za pomocą hamulców obu osi - jednocześnie. Wykorzystano cztery pojazdy, które różniły się parametrami technicznymi (pojemność i moc silnika, masa pojazdu). Pomiary prowadzone były na suchych nawierzchniach o różnym współczynniku przyczepności: asfaltowej i szutrowej. Manewry wykonywane były w sposób ekstremalny, tj. z maksymalną możliwą siłą nacisku na dźwignie hamulca i z maksymalnie otwartą przepustnicą. Dane rejestrowano za pomocą rejestratora Merex. Wyniki przedstawiono w formie wykresów (w funkcji czasu) oraz w tabelach (maksymalne wartości parametrów dla poszczególnych manewrów). Wyniki badań uzupełniają wiedzę specjalną, wykorzystywaną w procesie rekonstrukcji wypadków drogowych z udziałem pojazdów tego typu.
 
CYTOWANIA (1):
1.
The Analysis of the network of technical inspection stations for road vehicles and traffic accidents in Slovakia
Branislav Sarkan, Juraj Hudec, Monika Kiktova
2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top