PL EN
Badania eksperymentalne włókniny filtracyjnej do dwustopniowego filtru powietrza silnika pojazdu mechanicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Institute of Motor Vehicles and Transport
Data publikacji: 28-12-2014
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;66(4):3–22
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule zostały przeanalizowane właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych, jako prze­grody porowate w filtrach powietrza współczesnych pojazdów mechanicznych. Przedstawiono zależność określającą czas pracy filtru powietrza oraz zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km materiału filtracyjnego. Omówiono metodykę badań wkładu wykonanego z włókniny filtra­cyjnej pracującego w warunkach odpowiadających pierwszemu oraz drugiemu stopniowi filtracji. Przeanalizowano wyniki badań charakterystyk skuteczności, dokładności filtracji i oporów przepły­wu. Określono współczynnik chłonności pyłu km włókniny filtracyjnej pracującej przy różnych pręd­kościach filtracji. Określono wpływ składu granulometrycznego (frakcyjnego) pyłu ukształtowanego przez cyklon przelotowy na charakterystyki badanej włókniny i wartość współczynnika chłonności pyłukm. Wskazano korzyści wynikające z zastosowania dwustopniowej filtracji powietrza.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X