PL EN
Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznymi węglowodorami
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;75(1)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mineralnego oleju napędowego oraz syntetycznych węglowodorów, jako nowego składnika paliw motorowych, celem spełnienia wymagań NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy). Badania nad nową formułą paliwa zostały zrealizowane na nowej generacji silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w zasobnikowy układ zasilania typu common rail. Badania wykonane były w warunkach prędkościowych charakterystyk zewnętrznych dla określonych wartości prędkości obrotowych wału korbowego i pełnych obciążeń. W eksperymencie użyto dwóch mieszanin paliwa zawierającego 5% oraz 10% (vol/vol) węglowodorów syntetycznych. Paliwo syntetyczne jest wynikiem procesu katalitycznej konwersji bioetanolu do mieszaniny węglowodorów, realizowanego według technologii ETG. Otrzymana frakcja olejowa jest mieszaniną węglowodorów mieszającą się w dowolnym stosunku z węglowodorami ropopochodnymi, całkowicie pozbawioną benzenu, alkoholi, siarki, fosforu i metali. Celem dokonania analizy ekologicznej silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem z dodatkiem syntetycznym podczas badań było rejestrowane stężenie toksycznych składników spalin (m. in. HC, CO, NOx) oraz gazów uznawanych za cieplarniane (CO2). Wykazano, że paliwa z dodatkiem syntetycznym cechują się mniejszą degradacją środowiska przy jednoczesnym wzroście mocy silnika w stosunku do zastosowania konwencjonalnych paliw.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X