PL EN
Badania ruchu pojazdów samochodowych w warunkach polskich
Zdzisław Chłopek 1  
,   Jacek Biedrzycki 2  
,   Jakub Lasocki 3  
,   Piotr Wójcik 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
2
Automotive Industry Institute
3
Warsaw University of Technology
Data publikacji: 19-07-2013
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;60(2):3–20
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Właściwości użytkowe siników spalinowych zależą w warunkach dynamicznych w ustabilizowanych stanie cieplnym silnika od przebiegów wielkości charakteryzujących intensywność pracy silnika. W silniku samochodowym najważniejszym procesem determinującym jego pracę jest prędkość pojazdu. W celu oceny wpływu warunków użytkowaniu pojazdów samochodowych na właściwości silników spalinowych zajęto się badaniem procesów prędkości samochodów osobowych w warunkach ich typowego użytkowania. Zarejestrowane przebiegi prędkości potraktowano jako realizacje procesów stochastycznych i wyznaczono dla nich podstawowe charakterystyki. Ruch pojazdów modelowano jako ruch w zatorach ulicznych (kongestie), w miastach, poza miastami i na trasach szybkiego ruchu. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych i analiz zaproponowano zbiory przebiegów prędkości samochodu osobowego, stanowiące realizacje procesów modelujących ruch pojazdów w rozpatrywanych warunkach.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X