PL EN
Czy warto ograniczać prędkość jazdy?
Jerzy Wicher 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute (PIMOT), Vehicle Safety Laboratory,
Data publikacji: 29-09-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;69(3):105–114
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ilościową analizę wpływu prędkości jazdy na liczbę wypadków i poziom bezpieczeństwa pieszych. Wykorzystując możliwości obliczeniowe tzw. „Modelu potęgowego” („Power Model”) wykazano, że zasadne jest wprowadzanie w miastach stref ograniczonej prędkości do 30 km/h. Korzystając z relacji statystycznej obrazującej zależność ryzyka od prędkości, przedstawiono ilościowe porównanie poziomu ryzyka śmierci i obrażeń AIS3+ pieszych i rowerzystów dla średnich prędkości osiąganych w Polsce w 2014 roku przez pojazdy na obszarze zabudowanym oraz na drogach ekspresowych i na autostradach. Biorąc pod uwagę, że prędkość pojazdu jest jednym z najbardziej znaczących parametrów, przedstawiono procedurę wyznaczania wpływu błędu oszacowania tej prędkości na błąd wyznaczonego ryzyka.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X