PL EN
Modelowanie i symulacja zakłócenia ruchu samochodu w trakcie wjazdu na płytę poślizgową stosowaną w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
 
 
Data publikacji: 29-09-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;69(3):87-103
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy modelowania zaburzenia ruchu pojazdu w trakcie testów z wykorzystaniem płyty poślizgowej stosowanej w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Zaburzenie to jest wywoływane z użyciem „płyty dynamicznej”, która stanowi obowiązkowe wyposażenie ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego i wyższego, co określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.  Zaburzenie wywołane ruchem poprzecznym płyty (w stosunku do toru ruchu pojazdu) zmusza kierowcę do wykonania manewrów obronnych w postaci obrotu kołem kierownicy, hamowania lub przyspieszania, bądź kombinacji tych manewrów.  Artykuł przedstawia model ruchu i dynamiki samochodu oraz sposób wprowadzenia opisanego zaburzenia. Zaprezentowano wyniki symulacji obrazujące skalę zaburzenia ruchu pojazdu, na które musi zareagować szkolony kierowca. Przedstawiono metodykę i wyniki wyboru prędkości ruchu pojazdu w trakcie testu.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top