PL EN
Model matematyczny procesu diagnozowania nieszczelności hydraulicznego samochodowego układu hamulcowego
 
Więcej
Ukryj
1
Częstochowa University of Technology, Faculty of Menagement
 
 
Data publikacji: 19-07-2013
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;61(3):13-23
 
STRESZCZENIE
W miarę upływu czasu każde urządzenie (obiekt techniczny) znajduje się w określonym stanie technicznym. Badania diagnostyczne mają na celu określenie stanu technicznego obiektu lub procesu w chwili uznanej za ważną. Określenie to jest potrzebne, aby przez porównanie stanu rzeczywistego – chwilowego ze stanem wzorcowym, wydać orzeczenie o zdatności lub niezdatności obiektu technicznego. W publikacji przedstawiono charakterystykę techniczno-konstrukcyjną hydraulicznego układu hamulcowego (HSUH). Skonstruowano model matematyczny procesu diagnozowania nieszczelności tegoż układu, oparty na prawach logiki i teorii mnogości, obejmujący: komorę pompy hamulców osi przedniej (KPHP), prawy pozapompowy podobieg hydrauliczny hamulców przednich (PPHP), lewy pozapompowy podobieg hydrauliczny hamulców przednich (LPHP), komora pompy hamulców osi tylnej (KPHT), prawy pozapompowy podobieg hydrauliczny hamulców tylnych (PPHT), lewy pozapompowy podobieg hydrauliczny hamulców tylnych (LPHT). Przedstawione w artykule wyniki otwierają nowe możliwości w projektowaniu diagnozera napędów maszyn poprzez modelowanie symptomu szczelności układu sterowania hamulca.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top