PL EN
Wybrane zagadnienia monitorowania pojazdów na przykładzie systemu „e-Call”
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology (WAT), Faculty of Mechanical Engineering
2
Automotive Industry Institute
Data publikacji: 19-07-2013
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;61(3):25–41
 
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom monitorowania pojazdów drogowych, zwłaszcza samochodów „inteligentnych” wyposażonych w system e-Call (system bezpieczeństwa z funkcją automatycznego powiadamiania o wypadku). Po wprowadzeniu w problematykę monitoringu pojazdów oraz przedstawieniu w zarysie koncepcji systemu e-Call wraz ze specyfikacją ważniejszych dokumentów i projektów norm międzynarodowych i krajowych (w szczególności dotyczące tzw. minimalnego zbioru danych MSD), artykuł koncentruje się na sposobach zautomatyzowania identyfikacji i oceny skutków wypadków, w których występuje zderzenie pojazdu. Rozważane są tu dwie metody odnoszące się do funkcji życiowych kierowcy lub pasażera: metoda bazująca na sygnałach z czujników opóźnień, oraz metoda wykorzystująca sygnały z czujników tętna, a także obraz z kamer. Analizowane są możliwości zastosowania wskaźnika HIC (ang. Head Injury Criterion) poprzez skorelowanie jego wartości z wartościami wskaźnika biomedycznego AIS (ang. Abbreviated Injury Scale) określającego w sposób liczbowy stopień ciężkości urazów. Przytoczone są wyniki badań zderzeniowych, jakie przeprowadzono w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji z wykorzystaniem zarówno katapulty, jak i symulacji komputerowej. Badania te dotyczyły samochodu osobowego Suzuki Swift.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X