PL EN
Modelowanie i symulacje numeryczne drogowego testu zderzeniowego TB51 z zastosowaniem uproszczonego modelu
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;72(2)
 
STRESZCZENIE
W pracy zaproponowano metodologię wirtualnego badania zderzeniowego TB51 wg normy PN-EN 1317 na przykładzie wybranej mostowej bariery ochronnej, z zastosowaniem uproszczonego modelu autobusu. Celowo zrezygnowano z wpływu zawieszenia, tarcia kół o nawierzchnię, obrotu wokół poziomych osi centralnych pojazdu oraz maksymalnie uproszczono strefy zgniotu. Celem jest skrócenie symulacji i umożliwienie szybkiej kalibracji modelu pojazdu. Takie podejście pomoże również jednostkom certyfikującym w ocenie wyników ze względu na uproszczenie i ujednolicenie pojazdów używanych w symulacjach uderzenia w barierę. Wyniki symulacji odpowiadające modelowi uproszczonemu porównano z wynikami symulacji dla modelu quasi-dokładnego oraz z wynikami eksperymentalnego testu zderzeniowego. Wykazano, że uproszczony model pojazdu może być zastosowany do badań certyfikujących bariery zmodyfikowanej w stosunku do bariery referencyjnej mającej certyfikat. Do symulacji testów zderzeniowych zastosowano nieliniowy jawny kod Metody Elementów Skończonych LS-Dyna v971.
Słowa kluczowe: mostowa bariera ochronna, test zderzeniowy TB51, metodologia modelowania numerycznego, walidacja numeryczna, walidacja eksperymentalna
 
CYTOWANIA (2):
1.
Gravel arrester beds as a safety measure at the motorway exit ramps: experimental and numerical study
Jovan Trajkovski, Miha Ambrož, Robert Kunc
Road Materials and Pavement Design
 
2.
Modelling and Simulation of Crash Tests on Curved Barriers Taking into Account Vehicle Speed Limits
Marian Klasztorny, Daniel Nycz, Kamil Zajac
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X