PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analizy numeryczne oraz badanie porównawcze samochodowej standardowej tarczy hamulcowej z tarczą nawiercaną po spirali Archimedesa
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych
 
2
Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;79(1):79-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję nowej powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z otworami wykonanymi wzdłuż spiralni Archimeresa. W technice hamulcowej spotyka się tarcze hamulcowe z perforowaną w różny sposób powierzchnią cierną. Może być to perforacją na powierzchni ciernej za pomocą otworów, nacięć, nawierceń oraz ich kombinacji. Mimo wielu zalet takich tarcz, modyfikacja powierzchni ciernej wpływa na wzrost zużycia materiału ciernego. W nowo projektowanej tarczy założono tylko jedno nacięcie wykonane na promieniu tarczy, które zostało zamienione na ciąg otworów ułożonych w linii spirali Archimedesa rozpoczynającej się przy promieniu wewnętrznym tarczy i kończącym się na promieniu zewnętrznym tarczy tworząc tylko jeden zwój. Dla tak opracowanej koncepcji powierzchni ciernej przeprowadzono symulacje numeryczne odniesione do tarczy gładkiej bez perforacji w zakresie wyznaczenia charakterystyki przyrostu temperatury w funkcji czasu hamowania, rozkładu naprężeń zredukowanych oraz odkształceń tarczy. Następnie po wykonaniu prototypowej tarczy z nawierceniami po spirali Archimedesa oraz dla tarczy bez perforacji przeprowadzono porównawcze badania stanowiskowe. Na tej podstawie określono typ hamowań przy których tarcza wiercona charakteryzowała się lepszymi charakterystykami cierno-termicznymi względem tarczy gładkiej bez perforacji.
 
REFERENCJE (17)
1.
Kasem H, Brunel J F, Dufrenoy P, Siroux M, Desmet B. Thermal levels and subsurface damage induced by the occurrence of hot spots during high-energy braking. “Wear”. 2011; (270): 355-364.
 
2.
Leszek W. Wybrane zagadnienia metodyczne badań empirycznych. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom. 2006: 142-153.
 
3.
Mackin T J. Thermal cracking in disc brakes, Engineering Failure Analysis 9. (2002): 63–76.
 
4.
Panier S, Dufrénoy P, Weichert D. An experimental investigation of hot spots in railway disc brakes. “Wear”. 2004; 256: 764-773.
 
5.
Sawczuk W. Tarcza hamulcowa. Application for granting a patent marked with number P.418361 from 16.08.2016.
 
6.
Sawczuk W. Koncepcja nowej tarczy hamulcowej do pojazdów szynowych. Technika Transportu Szynowego.2016; 12.
 
14.
Wu S C, Zhang S Q, Xu Z W. Thermal crack growth-based fatigue life prediction due to braking for a high-speed railway brake disc. “International Journal of Fatigue” 87. 2016: 359-369.
 
15.
Yan H B, Zhang Q C, Lu TJ. Heat transfer enhancement by X-type lattice in ventilated brake disc. “International Journal of Thermal Sciences” 107. 2016: 39-55.
 
16.
Yan H B, Zhang Q C, Lu T J. An X-type lattice cored ventilated brake disc with enhanced cooling performance. “International Journal of Heat and Mass Transfer” 80. 2015: 458–468.
 
17.
Yan H B, Feng S S, Yang X H, Lu T J. Role of cross-drilled holes in enhanced cooling of ventilated brake discs. “Applied Thermal Engineering” 91. 2015: 318-333.
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top