PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza wpływu stopnia recyrkulacji spalin oraz udziału energetycznego paliwa gazowego na sprawność ogólną i podstawowe parametry procesu spalania dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego gazem ziemnym
Tomasz Skrzek 1  
,   Andrzej Różycki 2  
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
2
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Data publikacji: 30-03-2018
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;79(1):65–76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Zakładzie Pojazdów i Silników Spalinowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu od szereg lat są prowadzone badania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem różnych paliw zastępczych o małej wartości liczby cetanowej. Dotychczasowe badania wykazały możliwości stosowania znacznych udziałów energetycznych paliwa gazowego [1, 8, 9]. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystania gazu ziemnego. W trakcie badań zaobserwowano że wraz ze zmianą udziału energetycznego paliwa gazowego oraz zmianą stopnia recyrkulacji spalin zmianie ulega sprawność ogólna silnika a także parametry procesu spalania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu stosowania różnych udziałów paliwa gazowego oraz stopnia recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania. Podjęto także próbę wyjaśnienia przyczyn zmian wartości sprawności ogólnej w wyniku zaobserwowanych zmian przebiegu spalania.
 
REFERENCJE (11)
1.
Luft S. Analysis of combustion process in a dual-fuel compression ignition engine fuelled with LPG in liquid phase J. KONES 2007, Powertrain and Transport; Vol. 14 No. 4.
 
2.
Ogawa H, Zhao P, Kato T, And Shibata G. Improvement of Combustion and Emissions in a Dual Fuel Compression Ignition Engine with Natural Gas as the Main Fuel 2015; SAE Technical Papers 2015; DOI: 10.4271/2015-01-0863.
 
3.
Paykani A, Kakaee A.H, Rahnama P, Reitz R.D. Effects of diesel injection strategy on natural gas/diesel reactivity controlled compression ignition combustion. Energy October 2015 Volume 90; Pages 814-826; DOI:org/10.1016/j.energy.2015.07.112.
 
4.
Pielecha I, Wislocki K, Cieślik W, Borowski P. Analysis of a Dual-Fuel Combustion engine fueled with diesel fuel and CNG in transient operating conditions. SAE Technical Paper 2016, DOI:10.4271/2016-01-2305.
 
5.
Różycki A. Analysis of performances of a dual-fuel turbocharged compression ignition engine. Journal of KONES 2010; Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3.
 
6.
Sayin C, Canakci M. Effects of injection timing on the engine performance and exhaust emissions of a dual-fuel diesel engine. Energy Conversion and Management 2009; Elsevier, Vol. 50; DOI: 10.1016/j.enconman.2008.06.007.
 
7.
Skrzek T. Effect of the diesel fuel dose division and the injection angle on operating parameters of a dual-fuel compression ignition engine. PTNSS 3/2015 (162) – 3480.
 
8.
Skrzek T. Assessment of the effect of gaseous fuel delivery mode on thermal efficiency and fuel losses during the valve overlap period in a dual-fuel compression ignition engine. IOP Conference Series. Materials Science and Engineering, Number 1/2016; Volume 148, DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012086.
 
9.
Stelmasiak Z. Combustion with low NOX and smokeless in a dual fuel diesel engine fuelled with natural gas as the main fuel. Journal of KONES Internal Combustion Engines 2004. vol. ll. No. 3-4, 218-225.
 
10.
Stelmasiak Z. Dual-fuel engines with self-ignition. Bielsko-Biała - Radom ITE; 2013.
 
11.
Wierzbicki S. Effect of the parameters of pilot dose injection in a dual fuel diesel engine on the combustion process. Journal of KONES 2011, Powertrain and Transport; Vol. 18, No. 3; 499-506.
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X