PL EN
Właściwości użytkowe silnika spalinowego zasilanego skroplonym paliwem ropopochodnym z dodatkiem wody
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
2
Automotive Industry Institute
3
Warsaw University of Technology
4
PKN ORLEN SA
Data publikacji: 30-09-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;73(3)
 
STRESZCZENIE
Przeanalizowano informacje literaturowe dotyczące dodatku wody w różnych postaciach do czynnika roboczego silnika zasilanego paliwem LPG. Opisano korzyści płynące z dodawania wody do silników o zapłonie zarówno iskrowym, jak i samoczynnym, zasilanych paliwem LPG, w tym wpływ na parametry operacyjne silnika oraz na emisję zanieczyszczeń. Ocenia się, że dodatek wody do czynnika roboczego ma korzystny wpływ na sprawność cieplną obiegu, przyczynia się również do zmniejszenia emisji tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu. Przedstawiono metodykę badań empirycznych silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwem LPG z dodatkiem wody: badania przeprowadzono w warunkach symulujących trakcyjne użytkowanie silnika – w homologacyjnym teście jezdnym – NEDC, składającym się z testu jazdy miejskiej – UDC i pozamiejskiej – EUDC. Przedstawiono charakterystykę paliwa stosowanego w badaniach: jego skład i wybrane właściwości fizyko-chemiczne. Przedstawiono wyniki badań empirycznych: zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Stwierdzono, że dodatek wody ma wpływ na zmniejszenie eksploatacyjnego zużycia paliwa oraz emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i dwutlenku węgla w warunkach pracy silnika odpowiadających jeździe zarówno miejskiej, jak i pozamiejskiej.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X