PL EN
Wpływ kąta zderzenia oraz wilgotności na wirtualne testy zderzeniowe TB11 bariery SP-05/2
 
 
Więcej
Ukryj
1
State Vocational Academy
Data publikacji: 30-09-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;73(3)
 
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania numeryczne wpływu wybranych czynników, tj. kąta zderzenia oraz suchej/mokrej nawierzchni drogi i pobocza, na przebieg wirtualnego testu zderzeniowego TB11. Testy dotyczą bariery klasy N2-W4-A w łuku poziomym wklęsłym o promieniu 150 m, uderzanej samochodem Geo Metro pod kątem 20°. Nakładka jest łatwa w montażu, bez ingerencji w barierę stalową, poprzez mocowanie za pomocą łączników śrubowych z prostokątnymi podkładkami gumowymi, w wolnych otworach prowadnicy. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w środowisku LS-Dyna, wykorzystując model pojazdu Geo Metro zaczerpnięty ze strony NCAC i odpowiednio zmodyfikowany. Analizą objęto parametry jakościowe i ilościowe określające testy zderzeniowe, zgodnie z normami PN-EN 1317-1:2010 i PN-EN 1317-2:2010. Zaprojektowana nakładka kompozytowo-pianowa zapewnia przyjęcie wirtualnych testów zderzeniowych dla normowego kąta zderzenia, w warunkach suchych i mokrych. Wpływ kąta zderzenia na przebieg testu zderzeniowego jest złożony. Zwiększenie kąta do 30° może prowadzić do niespełnienia warunku wyprowadzenia pojazdu na jezdnię.
 
CYTOWANIA (1):
1.
Collisions of Animals With Road Vehicles in Traffic in the Czech Republic in Connection with Tourism - Analyses of Causes and Prevention
Petr Šmíd, Emílie Pecharová, Parmová Škodová
DETUROPE - The Central European Journal of Tourism and Regional Development
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X