PL EN
Badanie efektywności dezintegracji biomasy przeznaczonej do procesu fermentacji metanowej
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute
 
 
Data publikacji: 28-12-2014
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;66(4):33-42
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Pozyskanie biogazu w procesie fermentacji metanowej jest skomplikowane i wymaga optymalizacji, m.in. poprzez lepsze wykorzystanie biomasy przez bakterie. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest wprowadzenie do procesu etapu obróbki wstępnej - dezintegracji, której celem jest rozdrobnienie struktur komórkowych substratu zanim trafi on do komory fermentacyjnej. Efektem procesu jest wzrost podatności surowca na rozkład biologiczny substratu, zwiększenie szybkości procesu fermentacji metanowej oraz wydajności uzyskiwanego biogazu. W artykule przedstawiono przegląd dostępnych metod dezintegracji oraz zamieszczono wyniki badań skuteczności obróbki wstępnej biomasy pocho­dzenia rolniczego, przeprowadzonej z wykorzystaniem wybranych metod chemicznych, termicznych i fizycznych.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top