PRACA ORYGINALNA
Analiza wpływu przyczepności przylgowej na graniczne siły na kołach pojazdu
Mateusz Brukalski 1  
,  
Andrzej Wąsiewski 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology
Data publikacji: 29-06-2018
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;80(2):5–18
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Bezpieczeństwo czynne jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju współczesnych samochodów. Obecne pojazdy są coraz bezpieczniejsze, ale także zapewniają coraz lepsze osiągi. Warunki drogowe występujące podczas jazdy są często różne i zmienne, podobnie jak zmieniać się może rozkład masy na osie pojazdu w zależności od rozłożenia ładunku. Typowy samochód osobowy ma cztery koła, za pomocą których przenoszone są na drogę siły wzdłużne i poprzeczne. W niniejszym artykule pokazano wpływ rodzaju nawierzchni i warunków atmosferycznych na graniczne siły na kołach pojazdu. Do tego celu wykorzystano metodę Dynamic Square Method (DSM). Pozwala ona na wyznaczenie maksymalnych sił wzdłużnych na kołach pojazdu dla danego przyspieszenia poprzecznego. Metoda DSM zapewnia uzyskanie charakterystyk w postaci izolinii o stałych wartościach przyspieszeń poprzecznych uzyskiwanych dla konkretnych wartości sił wzdłużnych na kołach jezdnych. Charakterystyki mieszczą się w polu ograniczonym czworokątem, od którego prawdopodobnie wywodzi się nazwa metody. Analizując uzyskane charakterystyki można określić, jaki wpływ na wartości sił wzdłużnych na kołach pojazdu ma zmiana wartości współczynnika przyczepności przylgowej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Chłopek Z. Testing of hazards to the environment caused by particulate matter during use of vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2012; 2: 160–170.
 
2.
Chłopek Z. Ocena stanu zagrożenia środowiska przez cząstki stałe PM2,5 ze źródeł transportu drogowego (Evaluation of the state of threat to the environment by the PM2,5 particulates from the road transport sources). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2011; 82 (1): 101–110.
 
3.
Chłopek Z. Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 ze źródeł motoryzacyjnych do celów oceny oddziaływania transportu drogowego na środowisko (Modelling of the emission of particulate matter PM10 from automotive sources for the purposes of environmental impact assessment of road transport). Report of research project No. N N509 083637 sponsored by the Ministry of Science and Higher Education, Warszawa.
 
4.
Chłopek Z, Jakubowski A. A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2009; 4: 45–52.
 
5.
Chłopek Z, Skibiński F. Wprowadzenie w tematykę emisji cząstek stałych PM2,5 powodowanych transportem samochodowym (Introduction to the subject of the particulate matter emission PM2,5, from the road transport). Transport Samochodowy – Motor Transport. 2010; 3: 73–87.
 
6.
Chłopek Z, Suchocka K. Analiza przepisów ochrony środowiska przed emisją cząstek stałych w aspekcie ruchu samochodowego (The analysis of environmental protection regulations against particulate matter emission in terms of traffic). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2014; 97 (1): 21–32.
 
7.
Chłopek Z, Suchocka K. Modelowanie emisji i imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych związanych z ruchem samochodowym (The modeling of emission and immission of particulate matter size fraction related to vehicle traffic). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2014; 97 (1): 5–20.
 
8.
Chłopek Z, Suchocka K. Risks posed by particulate matter to the human health and environment near transport routes. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2014; 63 (1): 3–24 and 109–129.
 
9.
Chłopek Z, Suchocka K, Dudek M, Jakubowski A. Hazards posed by polycyclic aromatic hydrocarbons contained in the dusts emitted from motor vehicle braking systems. Archives of Environmental Protection. 2016; 42 (3): 3–10.
 
10.
Chłopek Z, Szczepański T. Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych (Environmental risk assessment of particulate matter from civilization sources). Inżynieria Ekologiczna. 2012; 30.
 
11.
Juda-Rezler K. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko (Environmental impact of air pollutants). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of the Warsaw University of Technology). Warszawa 2000.
 
12.
Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia (Environmental health risk). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
 
13.
Sroczyński J. Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie ludzi (The impact of atmospheric air pollution on human health). Ossolineum Publishing House at the Polish Academy of Sciences. Wrocław 1989.
 
14.
Strzałkowska K. Sprawozdanie z zadania nr DDS-117-BLM Badania wpływu źródeł motoryzacyjnych na wartość imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych w aglomeracji warszawskiej (Report of Project No DDS117-BLM “Research on the impact of automotive sources on the values of immission of specific particulate matter size fractions in the Warsaw urban agglomeration”). Warszawa 2016.
 
15.
Suchocka K. Modelowanie imisji cząstek stałych PM2.5 ze źródeł motoryzacyjnych (Modelling of the immission of particulate matter PM2.5 from automotive sources). Engineer’s (Bachelor’s) graduation work. Warszawa 2012.
 
16.
Suchocka K. Modelowanie imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych ze względu na oddziaływanie motoryzacji na środowisko (Modelling of the immission of specific particulate matter size fractions in respect of the environmental impact of motorization). Master’s graduation work. Warszawa 2013.
 
17.
Żegota M. Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 z pojazdów samochodowych (Modelling of the emission of particulate matter PM10 from motor vehicles). Doctoral dissertation. Warsaw University of Technology 2006.
 
eISSN:2084-476X