PRACA ORYGINALNA
Badania wpływu źródeł motoryzacyjnych na imisję frakcji wymiarowych cząstek stałych w kanionie ulicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
2
Automotive Industry Institute, Environmental Protection and Natural Energy Use Department
Data publikacji: 29-06-2018
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;80(2):19–35
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych imisji frakcji wymiarowych pyłów oraz tlenku węgla i tlenków azotu w okolicach kanionu ulicznego w Warszawie w miesiącu letnim. Badano również wyniki charakteryzujące warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu samochodów. Do analizy wykorzystano wyniki badań, wykonywanych na stacji nadzorowania jakości powietrza Warszawa-Komunikacyjna przy Al. Niepodległości 227/233, oraz przeprowadzanych przy użyciu pyłomierza firmy TSI. Badano imisję frakcji wymiarowych cząstek stałych: PM10, PM2.5 i PM1. Stwierdzono wyraźny wpływ źródeł motoryzacyjnych na imisję frakcji wymiarowych pyłów, szczególnie pyłów drobnych. Badano również zależność korelacyjną imisji zanieczyszczeń cząstek stałych PM10 oraz dwutlenku azotu i tlenku węgla – na podstawie wyników badań na stacji nadzorowania jakości powietrza. Stwierdzono słabą korelację, co wynikało prawdopodobnie z zastosowanej metodyki pomiarów. Badania korelacyjne imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych, wykonane na podstawie wyników badań wykonanych przy użyciu pyłomierza, wykazały bardzo silną korelację. Ogólnie stwierdzono istotny wpływ emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych na imisję cząstek stałych w kanionie ulicznym, szczególnie na imisje drobnych frakcji wymiarowych pyłów.
 
REFERENCJE (17)
1.
Chłopek Z. Testing of hazards to the environment caused by particulate matter during use of vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2012; 2: 160–170.
 
2.
Chłopek Z. Ocena stanu zagrożenia środowiska przez cząstki stałe PM2,5 ze źródeł transportu drogowego (Evaluation of the state of threat to the environment by the PM2,5 particulates from the road transport sources). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2011; 82 (1): 101–110.
 
3.
Chłopek Z. Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 ze źródeł motoryzacyjnych do celów oceny oddziaływania transportu drogowego na środowisko (Modelling of the emission of particulate matter PM10 from automotive sources for the purposes of environmental impact assessment of road transport). Report of research project No. N N509 083637 sponsored by the Ministry of Science and Higher Education, Warszawa.
 
4.
Chłopek Z, Jakubowski A. A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2009; 4: 45–52.
 
5.
Chłopek Z, Skibiński F. Wprowadzenie w tematykę emisji cząstek stałych PM2,5 powodowanych transportem samochodowym (Introduction to the subject of the particulate matter emission PM2,5, from the road transport). Transport Samochodowy – Motor Transport. 2010; 3: 73–87.
 
6.
Chłopek Z, Suchocka K. Analiza przepisów ochrony środowiska przed emisją cząstek stałych w aspekcie ruchu samochodowego (The analysis of environmental protection regulations against particulate matter emission in terms of traffic). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2014; 97 (1): 21–32.
 
7.
Chłopek Z, Suchocka K. Modelowanie emisji i imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych związanych z ruchem samochodowym (The modeling of emission and immission of particulate matter size fraction related to vehicle traffic). Proceedings of the Institute of Vehicles / Warsaw University of Technology. 2014; 97 (1): 5–20.
 
8.
Chłopek Z, Suchocka K. Risks posed by particulate matter to the human health and environment near transport routes. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. 2014; 63 (1): 3–24 and 109–129.
 
9.
Chłopek Z, Suchocka K, Dudek M, Jakubowski A. Hazards posed by polycyclic aromatic hydrocarbons contained in the dusts emitted from motor vehicle braking systems. Archives of Environmental Protection. 2016; 42 (3): 3–10.
 
10.
Chłopek Z, Szczepański T. Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych (Environmental risk assessment of particulate matter from civilization sources). Inżynieria Ekologiczna. 2012; 30.
 
11.
Juda-Rezler K. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko (Environmental impact of air pollutants). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of the Warsaw University of Technology). Warszawa 2000.
 
12.
Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia (Environmental health risk). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
 
13.
Sroczyński J. Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie ludzi (The impact of atmospheric air pollution on human health). Ossolineum Publishing House at the Polish Academy of Sciences. Wrocław 1989.
 
14.
Strzałkowska K. Sprawozdanie z zadania nr DDS-117-BLM Badania wpływu źródeł motoryzacyjnych na wartość imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych w aglomeracji warszawskiej (Report of Project No DDS117-BLM “Research on the impact of automotive sources on the values of immission of specific particulate matter size fractions in the Warsaw urban agglomeration”). Warszawa 2016.
 
15.
Suchocka K. Modelowanie imisji cząstek stałych PM2.5 ze źródeł motoryzacyjnych (Modelling of the immission of particulate matter PM2.5 from automotive sources). Engineer’s (Bachelor’s) graduation work. Warszawa 2012.
 
16.
Suchocka K. Modelowanie imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych ze względu na oddziaływanie motoryzacji na środowisko (Modelling of the immission of specific particulate matter size fractions in respect of the environmental impact of motorization). Master’s graduation work. Warszawa 2013.
 
17.
Żegota M. Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 z pojazdów samochodowych (Modelling of the emission of particulate matter PM10 from motor vehicles). Doctoral dissertation. Warsaw University of Technology 2006.
 
eISSN:2084-476X