PL EN
Analiza lokalnego zagrożenia wypadkowego w poszczególnych regionach kraju
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology
 
2
University of Technology and Humanities in Radom (UHT), Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Vehicles and Machines Maintenance
 
3
Automotive Industry Institute
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;77(3)
 
STRESZCZENIE
Prowadzona analiza danych o wypadkach drogowych ma na celu rozpoznanie wpływu czynników lokalnych na wartości wskaźników zagrożenia wypadkowego i wskazanie niektórych przyczyn występowania zróżnicowania terytorialnego zagrożenia wypadkowego między regionami naszego kraju. Poszukuje się czynników sprawczych oraz przyczyn występowania nadmiernej liczby wypadków drogowych w niektórych regionach, aby na tej podstawie wskazać możliwości redukcji tego zagrożenia. Rozważono wpływ czynników demograficznego, zróżnicowania infrastruktury drogowej i liczby pojazdów w regionach. Po zgromadzeniu odpowiednich danych obliczono wartości kilku charakterystycznych wskaźników oraz pokazano ich zmienność w latach 2010-16. Dokonano oceny powiązania tego zagrożenia z liczbą mieszkańców, długością dróg i liczbą pojazdów w regionie. Pokazano terytorialny rozkład tego zagrożenia w Polsce przy wykorzystaniu wskaźników, które w znacznym stopniu umożliwiły wyeliminowanie istotnego wpływu wielkości regionu na rezultat oceny tego zagrożenia. Wyniki obliczeń stały się podstawą do utworzenia wielowymiarowej przestrzeni wskaźników zagrożenia, które uwzględniają zróżnicowane cechy poszczególnych regionów. To umożliwiło wskazanie regionów z wysokimi i niskimi wartościami wskaźników zagrożenia wypadkowego.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top