PL EN
Wpływ przydrożnych reklam świetlnych na zachowania kierowców
 
Więcej
Ukryj
1
Kielce University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;77(3)
 
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonej w niniejszym artykule analizy jest wstępne rozpoznanie czy sami kierowcy są świadomi tego, że reklamowe tablice świetlne usytuowane w pobliżu dróg i ulic wpływają na ich koncentrację i czy ma to związek z liczbą wypadków i kolizji drogowych w jakich uczestniczą. Aby stwierdzić powyższe przeprowadzono badania ankietowe wśród kierowców, a następnie analizę udzielonych przez nich odpowiedzi. Ankieta zawierała pytania w których zapytano respondentów według nich czy reklamowe tablice świetlne wpływają na ich koncentrację, czy utrudniają im widoczność znaków i sygnałów drogowych. Wpływ takich reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego w niniejszym opracowaniu poszukuje się w zależności, korelacji między pytaniami dotyczącymi wyżej wymienionych zagadnień a pytaniami dotyczącymi zagadnień sprawstwa wypadków i kolizji drogowych popełnionych przez ankietowanych. Otrzymane wyniki stanowią wstęp do dalszych badań dotyczących powyższego, które będą rozszerzone o liczebność próby i obszar badań.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top