PL EN
Analiza możliwości wykorzystania badań stanowiskowych do oceny stabilności pojazdu jednośladowego
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Institute of Motor Vehicles and Internal Combustion Engines
 
2
Cracow University of Technology, Department of Mechanical Engineering
 
 
Data publikacji: 09-03-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;67(1):37-45
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Z doświadczeń wynika, że stateczność, stabilność (ang. stability), będąca jedną z ważniejszych właściwości pojazdów, rozumianą jako jego odporność na działanie zakłóceń czy zaburzeń w czasie ruchu prostoliniowego, powrotu do jazdy na wprost po wystąpieniu takiego zaburzenia a także wystąpienia niepożądanych form ruchu, zależy od wielu czynników. Realizacja badań drogowych motocykla niesie za sobą dużą dozę zagrożenia bezpieczeństwa dla kierującego oraz oprzyrządowania pomiarowego i archiwizującego, a istniejące proste modele matematyczne nie pozwalają na właściwą symulację tych form ruchu, stąd podjęto próbę wykonania badań wpływu niektórych parametrów kinematycznych przedniego zespołu motocykla na jego stabilność na specjalnie skonstruowanym bębnowym stanowisku badawczym. Badaniami objęto drgania typu wobble dla różnych prędkości i różnych kątów pochylenia przedniego widelca motocykla – przez co uzyskano zmianę długości odcinka wyprzedzenia. Praca zawiera opis zagadnień drganiowych występujących w pojazdach jednośladowych, opis wykonanego stanowiska badawczego a także metodykę i sposób przeprowadzenia badań oraz opis opracowanych wyników i opracowanych charakterystyk stabilności uzyskanych na stanowisku.  
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top