PL EN
Przyspieszenia pionowe nadwozia pojazdu podczas przejazdu przez próg zwalniający
 
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automotive Vehicles and Internal Combustion Engines
 
 
Data publikacji: 09-03-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;67(1):47-60
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono między innymi wyniki badań przyspieszeń pionowych wybranego punktu nadwozia samochodu osobowego VW Passat B5 przejeżdżającego przez próg zwalniający z różny­mi prędkościami, i dla dwóch kompletów amortyzatorów, różniących się charakterystykami tłumienia. Charakterystyki pracy i tłumienia amortyzatorów wymontowanych z samochodu wyznaczono w ba­daniach stanowiskowych. Dla porównania oceniono stan amortyzatorów zamontowanych w pojeź­dzie diagnostyczną metodą EUSAMA. Pomiary przyspieszeń pionowych nadwozia zrealizowano dla prędkości przejazdu 20, 30 i 40 km/h przez próg zwalniający („podrzutowy”) o profilu trapezowym. W badaniach wykorzystano różne urządzenia pomiarowe: Crossbow VG 440CA-200, VBOX RLVBIMU03 i czujnik przyspieszeń HBM B12/200. Wyniki przedstawiono w formie czasowych przebiegów przyspie­szenia pionowego nadwozia samochodu, zwracając uwagę na różnice we wskazaniach przyrządów pomiarowych. Badania symulacyjne przy wykorzystaniu programu V-SIM, przeprowadzono dla faktycz­nego rozkładu masy na koła samochodu oraz sztywności i tłumienia w zawieszeniu kół, wyznaczonych w badaniach stanowiskowych dla obu kompletów amortyzatorów. Oceniono różnice w wynikach uzy­skanych poszczególnymi metodami badawczymi oraz podano przyczyny występowania tych różnic.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top