PL EN
Właściwości korozyjne LPG oraz problemy w ich określaniu
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;74(4)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Problem korozyjnego odziaływania paliw gazowych jest problemem znanym i często występującym, ale metody badań tego oddziaływania nie zawsze dają miarodajne wyniki. W artykule przedstawiono wyniki porównań międzylaboratoryjnych mających na celu weryfikację metody oceny odziaływania korozyjnego LPG według normy PN-EN ISO 6251. Badania działania korozyjnego na miedź zostały przeprowadzone dla czterech różnych próbek paliwa LPG.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X