PL EN
Badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w testach symulujących rzeczywiste warunki użytkowania samochodu osobowego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
 
2
Automotive Industry Institute
 
3
Warsaw University of Technology
 
 
Data publikacji: 20-10-2014
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;65(3):3-18
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w testach symulujących rzeczywiste warunki użytkowania samochodu osobowego. Do badań wykorzystano testy jezdne PIMOT, opracowane w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Testy te opracowano na podstawie badań empirycznych procesów prędkości samochodu osobowego w warunkach: zatorów ulicznych, w miastach, poza miastami oraz na autostradach i trasach ekspresowych. Badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa przeprowadzano na hamowni podwoziowej na samochodzie Honda Civic z silnikiem o zapłonie iskrowym. Badano emisję tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i dwutlenku węgla. Do oceny niepowtarzalności wyznaczonych wartości emisji drogowej zanieczyszczeń oraz eksploatacyjnego zużycia paliwa wykorzystano współczynnik zmienności wyników pomiarów poszczególnych wielkości. Stwierdzono znaczną niepowtarzalność wyników pomiarów emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu, natomiast stosunkowo małą emisji drogowej dwutlenku węgla i eksploatacyjnego zużycia paliwa. Wyznaczono również charakterystyki emisji drogowej zanieczyszczeń i eksploatacyjnego zużycia paliwa w testach PIMOT w zależności od prędkości średniej. Stwierdzono, że wyznaczone charakterystyki są zgodne z zależnościami wyznaczanymi na podstawie baz danych, zawartych w specjalistycznych oprogramowaniach, takich jak INFRAS, czy COPERT.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top