PL EN
Czas reakcji prostej i złożonej dla grupy mężczyzn w różnym wieku – wyniki badań z wykorzystaniem refleksometru
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology
 
 
Data publikacji: 20-10-2014
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;65(3):19–28
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań czasu reakcji kierowców. W badaniach tych wykorzystano typowe stanowisko stosowane w testach prowadzonych w pracowniach psychologii transportu – tzw. refleksometr. Czas reakcji oceniany jest na manipulatorach (przyciskach) stanowiska na bodźce w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pokazano wyniki badań dla grupy 100 kierowców, którą tworzyli mężczyźni w wieku od 19 do 64 lat. Oceniane były tak zwane reakcje – prosta i złożona. Głównym kryterium analizy był wiek badanych osób. W artykule została przedstawiona analiza statystyczna uzyskanych wyników (czasów reakcji), zaprezentowanych w postaci histogramów i parametrów statystycznych uzyskanych rozkładów (mediana, wartość średnia, odchylenia standardowe, wartości skrajne oraz kwantyle rzędu 0,1 i 0,9). Są one przedstawione dla 4 wyróżnionych klas wiekowych. W przypadku badania reakcji prostej przedstawiono ponadto wpływ rodzaju bodźca: bodziec świetlny lub dźwiękowy na czas reakcji badanych. Zaprezentowane wyniki są jednym z efektów realizacji projektu badawczego N509 016 31/1251.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X