PL EN
Badania eksperymentalne sił w drążkach kierowniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automotive Vehicles and Internal Combustion Engines
2
Special Vehicles
3
Cracow University of Technology , Institute of Automotive Vehicles and Internal Combustion Engines
Data publikacji: 15-07-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;68(2):61–70
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań sił w drążkach kierowniczych, w rzeczywistych sytuacjach drogowych. Szczególną uwagę zwrócono na przejazd przez obniżone względem jezdni pobocze gruntowe. Sytuacja taka jest groźna z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ przy powrocie z pobocza na jezdnię moment na kierownicy, regulowany przez wspomaganie, jest na tyle mały, że ułatwia kierowcy wykonanie zbyt dużego obrotu kierownicą, wskutek czego samochód może się znaleźć na pasie do jazdy w przeciwnym kierunku lub opuścić jezdnię. Celem pracy była identyfikacja rozkładu sił w drążkach i zaproponowanie odpowiedniego przesterowania układu wspomagania przy wykorzystaniu tych sił.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X