PL EN
Laboratoryjne badania rozkładu nacisków na siedziskach samochodowych z udziałem osób o różnych cechach antropometrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Kielce University of Technology
 
2
Kielce University of Technology, Department of Automotive Engineering and Transport
 
3
Kielce University of Technology
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;74(4)
 
STRESZCZENIE
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki komfortu podróżowania pojazdami samochodowymi. W pierwszej części opisano przeprowadzony eksperyment, zwracając szczególną uwagę na system pomiarowy wykorzystywany do badania rozkładu nacisków na siedzisko i oparcie fotela samochodowego. Omówiono budowę tego systemu oraz możliwości wykorzystania, podając podstawowe parametry jego pracy. W części drugiej przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem zależności między wybranymi wielkościami charakteryzującymi rozkład nacisków na siedzisko fotela a podstawowymi parametrami antropometrycznymi ciała człowieka.
 
CYTOWANIA (1):
1.
Drivers Workplace of Transport Vehicles in Relation to Anthropometric Dimensions of Adult Population in Slovakia
Miloš Gejdoš, Martina Lipoldová
Transportation Research Procedia
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top