PL EN
Niepewność szacowania wartości parametrów modelu w analizie odrzutu pieszego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute (PIMOT), Vehicle Safety Laboratory,
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;74(4)
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wpływu niepewności szacowania wartości parametrów wybranych modeli matematycznych opisujących relacje między odległością odrzutu pieszego a prędkością jaką uzyskuje pieszy w wyniku uderzenia przednią częścią nadwozia. Badano wpływ zmian kąta odrzutu pieszego na prędkość jego odrzutu oraz przedstawiono problemy związane z wyborem wartości współczynnika tarcia ubrania pieszego o nawierzchnię drogi. Przedstawiona analiza może być przydatna w rekonstrukcji wypadku, w którym samochód najeżdża na pieszego.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top