PL EN
Pomiar i ocena jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych z wykorzystaniem modelu SERVQUAL ze względu na profil użytkownika
 
Więcej
Ukryj
1
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;77(3)
 
STRESZCZENIE
Celem opracowania był pomiar i ocena jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych z wykorzystaniem metody SERVQUAL. Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwszą stanowiły pytania metryczkowe, charakteryzujące użytkowników aut, a drugą stanowiły merytoryczne pytania kwestionariusza SERVQUAL. Zgodnie z założeniami koncepcji SERVQUAL badano różnicę pomiędzy jakością otrzymaną i oczekiwaną w związku z realizacją usług obsługi naprawy samochodów osobowych. Przeprowadzono analizę zróżnicowania wymiarów jakości względem zmiennych opisujących profil użytkownika. Analiza danych w oparciu o profil użytkownika auta pozwala stwierdzić, że największą wartość luki wskazali ankietowani, którzy są użytkownikami samochodu od ponad 41 lat. Wynik ten odzwierciedla wymagania w odniesieniu do wymiaru elementy materialne. Jedyną, dodatnią wartość luki odnotowano dla wymiaru zdolność reagowania. Oznacza to, że oczekiwania najbardziej doświadczonej grupy użytkowników aut w stosunku do wartości otrzymanej były mniejsze. Zmienną najczęściej różnicującą okazał się czas bycia użytkownikiem samochodu.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top