PL EN
Metoda syntezy testów jezdnych na podstawie analizy typowych zadań realizowanych przez silnik spalinowy
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
 
2
Motor Transport Institute
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;77(3)
 
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono autorski sposób syntezy testu do badań właściwości użytkowych silników spalinowych w stanach dynamicznych, reprezentatywnych dla warunków rzeczywistego użytkowania silnika. Metoda syntezy testów badawczych jest wykonywana zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk wielkości fizycznych opisujących stan pracy silnika. Kryterium podobieństwa dotyczy zadań realizowanych przez silnik, definiowanych jako kolejno występujące warunki pracy i odpowiadające im stany pracy silnika, reprezentujące elementarną czynność realizowaną za pomocą silnika przez jego operatora. Przykład syntezy testu badawczego przedstawiono dla prędkości obrotowej w warunkach pracy silnika spalinowego, odpowiadających testowi jezdnemu FTP-75. Wyznaczone zgodnie z przedstawioną metodą testy wykazują dobrą powtarzalność dla empirycznych danych odpowiadających różnym realizacjom prędkości obrotowej w teście jezdnym.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X