PL EN
Mobilne stanowisko do badań dynamiki pojazdów
 
Więcej
Ukryj
1
Lodz University of Technology, Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design
Data publikacji: 25-08-2014
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;64(2):19–25
 
STRESZCZENIE
Badania dynamiki ruchu pojazdów wpływają w istotny sposób na rozwój ogólnie rozumianej motoryzacji. Prowadzone są one od wielu lat przez różne ośrodki badawcze wykorzystujące własne bądź komercyjne stanowiska badawcze. Zakup komercyjnego mobilnego stanowiska badawczego oferowanego na rynku stanowi poważny problem finansowy, a w dodatku nie zawsze daje ono możliwości dokonywania pomiarów wszystkich istotnych parametrów. W związku z tym opracowano własne rozwiązanie takiego stanowiska, które stanowi temat niniejszej publikacji. W artykule zostało zaprezentowane rozwiązanie konstrukcyjne tylko jednego z modułów mobilnego stanowiska do badań dynamiki ruchu pojazdu. Opisany moduł to głowica do pomiaru kąta skrętu koła oraz prędkości kątowej koła. Stanowi ona oryginalne, niestosowane rozwiązanie umożliwiające pomiar rzeczywistego skrętu koła pojazdu. Zaletami prezentowanego rozwiązania jest prosta konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż urządzenia do dowolnego pojazdu przez jedną osobę. Stanowisko to zostało wykonane w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Przeprowadzone próby jego montażu i badań na różnych samochodach osobowych potwierdziły jego praktyczność i możliwość realizacji założonych badań dynamiki ruchu pojazdów.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X