PL EN
PRACA ORYGINALNA
Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute PIMOT
Data publikacji: 28-09-2018
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;81(3):109–128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł wskazuje problemy osób niesłyszących w uzyskiwaniu praw jazdy i opisuje działania w ramach Programu NCBiR „Innowacje Społeczne” podjęte przez konsorcjum, realizujące projekt o akronimie GŁUSI. Celem projektu było urealnienie możliwości nabywania uprawnień do kierowania pojazdami przez osoby głuche poprzez stworzenie takich warunków egzaminowania, które usuną bariery w dostępie do uzyskania uprawnienia. Ustawodawca w obowiązujących przepisach nie traktował równo wszystkich przystępujących do egzaminów, ponieważ nie przewidywał możliwości weryfikacji wiedzy teoretycznej części obywateli, którzy z racji niepełnosprawności, nie posługują się językiem polskim. Obciążenie niewykonalnymi obowiązkami osób wymagających dodatkowej troski ze strony państwa nie znajdowało uzasadnienia na gruncie zasady sprawiedliwości społecznej, wręcz przeciwnie, pogłębiało niesprawiedliwe traktowanie osób niepełnosprawnych. Skoro według ustawodawcy, osoby niepełnosprawne mogą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami, to nieracjonalne jest pozbawienie ich tej możliwości wyłącznie z powodu braku odpowiedniego testu egzaminacyjnego oraz z braku możliwości porozumienia w samochodzie. Przepisy regulujące zasady egzaminowania na kierowców nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązującego powszechnie kanonu. Tym samym ograniczają prawo osób niesłyszących do samodzielnego prowadzenia życia i swobodnego przemieszczania się, na takich samych zasadach, z jakich korzystają osoby w pełni sprawne. Stawiają osoby niesłyszące w gorszej pozycji na rynku pracy, a w konsekwencji utrudniają możliwość stałego polepszania warunków życia ich samych oraz ich rodzin.
 
REFERENCJE (10)
1.
Folwarczny M, Paczkowski A, Wysopal G, Zawada Z. Piktogramy – prawo jazdy kategorii B (Pictograms – the C category driving licence). PIMOT 2017.
 
2.
Hunter J, de Vries J, Brown Y, Hekstra A. Handbook of Disabled Driver Assessment. Portare Working Group, Ljubljana 2009 – (translated by A Paczkowska).
 
3.
Paczkowski A. Nauka jazdy osób niepełnosprawnych (Driving lessons for disabled people). Chapter V in: Marciniak K [ed]. Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera (Handbook for a disabled driver and passenger). Motor Transport Institute and the SPiNKa Association, Warszawa 2013.
 
4.
Paczkowski A, Więckowski D. Symulatory jazdy samochodem w szkoleniu osób niepełnosprawnych (Car driving simulators in training of disabled persons). Logistyka. 2014; 4.
 
5.
Paczkowski A, Więckowski D. Potrzeba obiektywnej oceny zdolności do prowadzenia pojazdów przez osoby niepełnosprawne (The need of objective assessment of the vehicle driving ability of disabled persons). Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. 2017; II(23).
 
6.
Ekspertyza doradcza dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, dotycząca innowacyjnego systemu emisji rozkazów dla niesłyszących kandydatów na kierowców (Advisory expert’s opinion for the Automotive Industry Institute on an innovative command emission system for deaf candidates for drivers). NOWERK EDYTA NOWAG, 30 Nov. 2015.
 
7.
Act of 28 February 2018 on changing the Vehicle Drivers Act (Dz. U. of 2018, item 728).
 
8.
Act of 12 April 2018 on changing the Vehicle Drivers Act (Dz. U. of 2018, item 1098).
 
9.
Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 24 February 2016 on examining applicants for vehicle driving licences, on training, examining, and licensing of examiners, and on the standard forms to be used in the related cases (Dz. U. of 2016, item 232).
 
10.
Pakiet Innowacyjny MIGACZ (Innovative Package SIGNER). www.emigacz.pl (cited: 20 May 2015).
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X