PL EN
Shock absorber efficiency measurement impact of tyres types and pressure
 
More details
Hide details
1
Vilnius Gediminas Technical University, Department of Automobile Transport
 
2
Automotive Industry Institute (PIMOT)
 
 
Publication date: 2014-08-25
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;64(2):27-36
 
ABSTRACT
The paper offers analysis of the effect of different types of tyres and tyre inflation pressure on the measurements of shock-absorber efficiency. Testing was carried out in accordance with the EUSAMA method for testing shock-absorbers’ efficiency using test stand “Safeline 400/800”. Literature review presents a survey of the most up-to-date studies regarding the topic under consideration in this particular paper. For the purpose of research, heavily used summer tyres and slightly worn winter tyres were selected. The effect of air pressure in tyres (varied in range of [1.6 … 3.0] bar) on the variation of shock-absorber efficiency has been assessed. The correlation between vibration inducing platform and vertical acceleration of the wheel has been examined. Findings obtained through research are depicted graphically. Results about shock absorbers efficiency variation because of the tyres types and pressure and wheel’s replication of the vertical acceleration of the vibrating test plate are summarized and conclusions are drawn at the end.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Lithuanian
Padangų savybių įtaka amortizatorių efektyvumo matavimui
Straipsnyje analizuojama skirtingo tipo padangų ir oro slėgio jose įtaka amortizatorių efektyvumo matavimui. Bandymai atlikti pagal Eusama metodiką amortizatorių efektyvumo nustatymo stendu „Safeline 400/800“. Literatūros apžvalgoje pateikiama su straipsnio tematika susijusių naujausių tyrimų apžvalga. Tyrimui naudotos daug eksploatuotos vasarinės ir neintensyviai važinėtos žieminės padangos. Įvertinama oro slėgio padangose (kuris keičiamas [1,6 … 3,0] bar intervalo ribose) įtaka amortizatorių efektyvumo kitimui. Išanalizuota koreliacija tarp vibracijų žadinimo plokštės ir rato vertikalaus pagreičio. Atliktų tyrimų duomenys vaizduojami grafiškai. Apibendrinami rezultatai apie amortizatorių efektyvumo kitimą dėl padangų savybių ir kaip ratas atkartoja stendo vibravimo plokštės vertikalų pagreitį ir pateikiamos išvados.
Declaration of availability
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top