PL EN
Ocena wiarygodności metrologicznej badań drogowych procesu hamowania
 
Więcej
Ukryj
1
Lodz University of Technology
Data publikacji: 30-06-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;72(2)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono zagadnienie związane z badaniami drogowymi procesu hamowania pojazdów. Omówiono stosowane najczęściej korelacyjno-optyczne czujniki firmy Corrsys-Datron. Przy ocenie dokładności badań drogowych powstaje problem okresowego sprawdzania toru pomiarowego. Ze względów formalnych wymagane są certyfikowane przez producenta procedury kalibracyjne. W artykule opisano stanowiskową metodę sprawdzania czujników korelacyjno-optycznych z wykorzystaniem elementów stanowiska pomiarowego do badań hamulców. Ruch pojazdu zasymulowano wykorzystując obrotowy ruch tarczy inercyjnej sterowanej za pomocą napędu falownikowego. Badania na opisanym stanowisku mogą służyć do zweryfikowania poprawności działania czujników w okresach pomiędzy kalibracjami, a także do wykonania badań poszerzających wiedzę o charakterystykach używanych czujników dostarczając istotnych informacji eksploatacyjnych. Stanowisko może stanowić alternatywę dla kłopotliwych organizacyjnie pomiarów kontrolnych wykonywanych w warunkach drogowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań trzech czujników korelacyjno-optycznych na stanowisku i odniesiono je do wyników otrzymanych w toku badań drogowych. Omówiono również użycie w tych badaniach nowoczesnych akcelerometrów mikromechanicznych.  Wskazano, że na wynik pomiarów wpływa nie tylko klasa dokładności czujnika, ale również sposób montażu czujników, występujące zakłócenia oraz sposoby ich filtrowania.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X