PL EN
Symulacyjna ocena dwóch sposobów zakłócania ruchu samochodu w trakcie wjazdu na płytę poślizgową stosowaną w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Data publikacji: 30-06-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;72(2)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy symulacji cyfrowej zaburzenia ruchu pojazdu w trakcie testów z wykorzystaniem płyty poślizgowej stosowanej w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Zaburzenie to jest wywoływane z użyciem „płyty dynamicznej”, która stanowi obowiązkowe wyposażenie „ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego”, co określono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Zaburzenie wywołane ruchem poprzecznym płyty (w stosunku do toru ruchu pojazdu) zmusza kierowcę do wykonania manewrów obronnych w postaci obrotu kołem kierownicy, hamowania lub przyspieszania, bądź kombinacji tych manewrów. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji autora, dotyczącej modelowania i oceny zaburzania ruchu osi tylnej pojazdu. W prezentowanej pracy porównano skutki zaburzenia ruchu tylnej i przedniej osi jezdnej pojazdu. Zaprezentowano wyniki symulacji obrazujące skalę zaburzenia ruchu pojazdu, na które musi zareagować szkolony kierowca. 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X