PRACA ORYGINALNA
Wybrane zagadnienia badań trójkołowego pojazdu hybrydowego dla osób niepełnosprawnych
Tomasz Nowak 1  
,  
Jarosław Seńko 1  
,  
Paweł Jasiński 2  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
2
Automotive Industry Institute (PIMOT), Analytical Laboratory
Data publikacji: 29-06-2018
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2018;80(2):95–113
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Praca dotyczy realizacji wybranych badań doświadczalnych i symulacyjnych zrealizowanych podczas projektowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych o roboczej nazwie „Pimotek”. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Badań i Analiz. Zaprojektowany w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji pojazd posiada trójkołowy układ jezdny oraz konstrukcję nośną umożliwiającą pochylanie nadwozia pojazdu wraz z jego kierowcą względem płaszczyzny drogi i tylnej osi pojazdu. Zastosowanie rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego pochylanie nadwozia jest doskonale znane z serii skuterów Gyro marki Honda. Zostało jednak zmodyfikowane pod kątem potrzeb użytkowników o słabym balansie ciałem. Unikalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym pojazdu „Pimotek” jest zastosowanie hybrydowego układu napędowego, spalinowo – elektrycznego, zabudowanego na tylnej osi pojazdu. Jednocześnie napęd elektryczny rozwiązuje problem niezbędnego dla osób niepełnosprawnych rewersu. Trójkołowiec jest wyposażony w windowany fotel obrotowy, ułatwiający osobie niepełnosprawnej przesiadanie się z jednoczesną możliwością samodzielnego umieszczania wózka inwalidzkiego w przestrzeni bagażowej. Innowacyjność pojazdu przejawia się również nowoczesną linią nadwozia o zamaskowanych cechach pojazdu inwalidzkiego.
 
REFERENCJE (27)
1.
Dhruv U Panchal. Two and Three Wheeler Technology. PHI Learning Pvt. Ltd., Delhi 2015.
 
2.
Pawłowski J. Nadwozia samochodowe (Motor vehicle bodies). WKiŁ. Warszawa 1978.
 
3.
Danielsson O, Cocana A G. Influence of Body Stiffness on Vehicle Dynamics Characteristics in Passenger Cars. Göteborg 2015.
 
4.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (Steel structures. Structural analysis and designing).
 
5.
Niezgodziński M E, Niezgodziński T. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe (Formulas, graphs, and material strength tables). Warszawa. WNT 1996.
 
6.
Niezgodziński M E, Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów (Problems in strength of materials). Warszawa 1997.
 
7.
The world’s most fuel efficient vehicle. Design and development of Paccar II. Zürich/Singen, 2007.
 
8.
Wojtyra M, Frączek J. Metoda układów wieloczłonowych w dynamice mechanizmów. Ćwiczenia z zastosowaniem programu ADAMS (Multibody systems method in the dynamics of mechanisms). Warszawa, 2007.
 
9.
Frączek J, Wojtyra M. Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe (Kinematics of multi-body systems. Computation methods). Warszawa, 2008.
 
10.
Reński A. Bezpieczeństwo czynne samochodu. Zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze (Active safety of the motor vehicle. Suspension, braking, and steering systems). Warszawa, 2011.
 
11.
Reimpell J, Betzler J. Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji (Motor vehicle chassis. The fundamentals of designing). 2nd issue. Warszawa, 2001.
 
12.
Kurnik W. Wykłady z mechaniki ogólnej (Lectures in general mechanics). Warszawa, 2012.
 
13.
Sikorski J. Amortyzatory pojazdów samochodowych. Budowa. Naprawa. Badania (Shock absorbers of motor vehicles. Construction, repairs, and testing). 2nd issue. Warszawa, 1984.
 
14.
Gillespie T D. Fundamentals of vehicle dynamics. Warrendale.
 
15.
Crolla A D. Automotive engineering. Powertrain, chassis system and vehicle body. Oxford, 2009.
 
16.
Hodkinson R, Fenton J. Lightweight electric/hybrid vehicle design. Oxford, 2001.
 
17.
Banerjee S. Dynamics for engineers. Chichester, 2005.
 
18.
Happian-Smith J. An introduction to modern vehicle design. Oxford, 2002.
 
19.
Blundell M, Harty D. Multibody systems approach to vehicle dynamics. New York, 2004.
 
20.
Dixon J C. Suspension geometry and computation. Chichester, 2009.
 
21.
Jazar R N. Vehicle dynamics: theory and applications. New York, 2008.
 
22.
http://cll.qc.ca/Professeurs/M... (cited: Dec. 2015).
 
23.
http://www.3wheelers.com/ (cited: Dec. 2015).
 
24.
http://www.velomobile.de/GB/Re... (cited: Dec. 2015).
 
25.
http://www.poziome2.republika.... (cited: Dec. 2015).
 
26.
http://gadzetomania.pl/122,wyn... (cited: Dec. 2015).
 
27.
https://en.wikipedia.org/wiki/... (cited: Dec. 2015).
 
eISSN:2084-476X