PL EN
Zastosowanie liniowego modelu „ćwiartki samochodu” do optymalizacji tłumienia w pasywnym zawieszeniu samochodu – wykorzystanie prac wielu autorów z okresu ostatnich 40 lat
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Data publikacji: 30-03-2016
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;71(1)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W pracy wykorzystano ponad 40-letnie osiągnięcia wielu autorów zagranicznych i polskich w zakresie metod optymalizacji parametrów zawieszenia samochodu. Zaprezentowano, rozwiniętą przez autora, metodykę obliczeń optymalizacyjnych na przykładzie tłumienia wiskotycznego pasywnego zawieszenia pojazdu poruszającego się po nierównej, losowej nawierzchni drogi. Wykorzystano liniowy model zawieszenia ćwiartki samochodu oraz analizę transmitancji widmowych w wyznaczaniu wskaźników dyskomfortu i niebezpieczeństwa. Wyniki zaprezentowano w postaci bezwymiarowej funkcji celu, która stanowiła kryterium optymalizacji ze względu na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Uwzględniono także ograniczenie ugięć zawieszenia. Graficzna postać tej funkcji, gdzie zmienną niezależną jest bezwymiarowy współczynnik tłumienia zawieszenia, przypomina poglądowe, jakościowe zależności przytaczane w wielu pracach innych autorów, co ułatwia interpretację wyników końcowych optymalizacji.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X