PL EN
Zastosowanie algorytmu genetycznego do wyznaczania optymalnych decyzji sterujących
 
Więcej
Ukryj
1
University of Technology and Life Sciences
 
 
Data publikacji: 19-07-2013
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;60(2):35-51
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
Zagadnienia przedstawione w artykule dotyczą problematyki sterowania procesem eksploatacji realizowanym w złożonych systemach eksploatacji obiektów technicznych. Podejmowanie odpowiednich decyzji sterujących wpływa bezpośrednio na możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji zadań przydzielonych systemowi. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania optymalnej strategii sterowania procesem eksploatacji obiektów technicznych na podstawie algorytmu genetycznego. W prezentowanej metodzie wyznaczenie optymalnej strategii sterowania procesem eksploatacji obiektów technicznych dotyczy wyboru ciągu decyzji sterujących, podejmowanych w poszczególnych stanach modelowanego procesu eksploatacji. Metoda ta polega na wyborze spośród możliwych wariantów decyzyjnych, najlepszej strategii sterowania procesem eksploatacji, dla której funkcja stanowiąca kryterium oceny osiąga wartość ekstremalną. W zależności od potrzeb algorytm genetyczny wraz z opracowanym modelem procesu eksploatacji, może być zastosowany do matematycznego formułowania i rozwiązywania szerokiej gamy problemów związanych ze sterowaniem złożonymi systemami eksploatacji obiektów technicznych. Dotyczy to przede wszystkim analizy ekonomicznej, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem działania złożonych systemów technicznych, a także sterowania gotowością i niezawodnością eksploatowanych obiektów technicznych. W pracy przedstawiono przykład wyznaczenia optymalnej strategii sterowania (ciągu decyzji), w przypadku, gdy funkcję kryterialną stanowi gotowość środków transportu użytkowanych w wybranym systemie eksploatacji.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top