PL EN
Analiza sił działających w taśmach pasów podtrzymujących dziecko w foteliku bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute
 
2
Automotive Industry Institute (PIMOT), Vehicle Safety Laboratory,
 
3
Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics and Applied Computer Science
 
 
Data publikacji: 09-03-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;67(1):113-126
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia dotyczące właściwej eksploatacji fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem taśm stanowiących ważny element sy­stemu mocowania dziecka. Zwrócono uwagę na prawidłowe położenie i wstępny naciąg taśm mocu­jących dziecko oraz najczęściej występujące nieprawidłowości eksploatacyjne. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych taśm o przekroju: 25,4 x 1,56 mm (pasy wąskie) i 38,6 x 1,23 mm (pasy szerokie). Badano przebiegi i rozkład sił w pasach barkowych i biodrowych przytrzymujących manekin dziecka o masie 15kg. Użyto dwóch rodzajów fotelików bezpieczeństwa, zwanych dalej Fotelik 1 i Fotelik 2. Symulację zderzenia samochodu uzyskano w wyniku hamowania wózka pomiarowego z prędkości 50-52 km/h osiągającego opóźnienie 28g. Przeprowadzono analizę rozkładu sił w pasie barkowym i biodrowym manekina. Stwierdzono, że rozkład tych sił zależy od rozwiązania konstrukcyjnego fotelika. Przedstawione wyniki badań i wykresy wskazują na możliwość oceny efektywności fotelików w fazie zderzenia samochodu.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top